(fragmento de documento de renovación de clientes)

Screenshot – 070715 – 05:25:50